Vytisknout tuto stránku

Teoretické texty

Lucie Jagošová, Otakar Kirsch a kol. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika

Lucie Jagošová, Otakar Kirsch a kol. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika

Publikace přináší pohled na vývoj edukačního fenoménu zejména v českých zemích a je první části plánované dvousvazkové monografie. Autoři jsou odborní a pedagogičtí pracovníci ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Muzea ČR v letech 2012-2014

Muzea ČR v letech 2012-2014

V roce 2015 byl realizován projekt Analýza muzeí v letech 2012–2014, jehož cílem bylo hodnocení stavu a vývoje muzeí a galerií v uvedeném období. Analytický výstup projektu byl vydán formou samostatné publikace s názvem Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání. Didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání. Didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově

První ucelená řada didaktických analýz muzejně-edukačních programů.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


ICOM´s 2014 Activity report

ICOM´s 2014 Activity report

International Coucil of Museums zveřejnil výroční report za rok 2014.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium

Dvousvazková publikace přináší řadu nových poznatků k tématu muzea a edukačních procesů, které se odehrávají v jeho expozicích. Kniha je věnována muzejní prezentaci a jejímu didaktickému rozměru.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Nové publikace vydané Asociací muzeí a galerií ČR

Nové publikace vydané Asociací muzeí a galerií ČR

První ze dvou nových publikací vyšla pod názvem "Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky". Druhá publikace "Muzeum a změna IV." je sborníkem z mezinárodní muzeologické konference konané 12.-14.listopadu v Národním muzeu v Praze.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Hledání lektorské identity

Hledání lektorské identity

Konference Pro koho to děláš?, která se 28. listopadu 2013 odehrála v pražském Tranzitdisplay, byla anoncována jako událost zaměřená na význam, podobu a v neposlední řadě i na problémy vzdělávacích a doprovodných programů galerií a muzeí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace.

Kniha se zabývá teoretickým vymezením muzejní edukace, a to v muzeologickém a pedagogickém kontextu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


ŠOBAŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea.

ŠOBAŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea.

Publikace věnující se dosud opomíjené edukační dimenzi muzeí, nahlížející na muzeum jako na místo výchovy a vzdělávaní.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Metody a formy výuky

Metody a formy výuky

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


STANDARDY A DOBRÁ PRAXE PŘI TVORBĚ DIGITÁLNÍ OBRAZOVÉ DOKUMENTACE V MUZEÍCH

STANDARDY A DOBRÁ PRAXE PŘI TVORBĚ DIGITÁLNÍ OBRAZOVÉ DOKUMENTACE V MUZEÍCH

Digitalizace je v poslední době téměř magickým pojmem. Diskutuje se o ní a je považována v podstatě za nový jev, ale přece právě jí vděčíme za přístup ke knihovním sbírkám, i když třeba jen v podobě internetových on-line katalogů.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


E-Learning pro vzdělávání v oblasti umění a kulturního dědictví v archivech a muzeích

E-Learning pro vzdělávání v oblasti umění a kulturního dědictví v archivech a muzeích

Archivy a muzea v sobě nesou velký potenciál pro vzbuzení většího zájmu o vzdělávání a tím k pozvednutí nejen úrovně vzdělání aktivní populace, ale také ke zvýšení kvality života obyvatel. V textu je analyzován přístup, s jakým archivy a muzea čelí výzvam informační společnosti formou jejich vzdělávacích a zprostředkovávacích činností.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Blended muzeum (integrované muzeum) - zintenzivnění prožitků návštěvníků prostřednictvím interakčního a informačního designu

Blended muzeum (integrované muzeum) - zintenzivnění prožitků návštěvníků prostřednictvím interakčního a informačního designu

Příspěvek ukazuje, jak mohou nové formy interakce člověk-počítač a hypermediálního zprostředkování informací řešit a zintenzivňovat prožitky návštěvníků v rámci osobního, sociálního a fyzického kontextu návštěvy muzea.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Muzejní pedagogika

Muzejní pedagogika

Metodické texty Metodického centra muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Workshop Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví - Elektronický sborník

Workshop Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví - Elektronický sborník

Dne 6. 6. 2013 se v Nové budově Národního muzea uskutečnil workshop, jehož cílem bylo vytvoření diskuzního prostoru pro tři základní aktéry edukace a prezentace archeologie, tedy pro pracovníky muzea, pedagogy a členy obecně prospěšných společností či zájmových sdružení, která se věnují zážitkové archeologii.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Využití médií při výuce dějepisu

Využití médií při výuce dějepisu

Metodika a pracovní listy vypracované v rámci projektu Dějiny v pohodě.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Stálá nebo dlouhodobá expozice muzea umění?

Stálá nebo dlouhodobá expozice muzea umění?

Pohled Petra Tomáška, kurátora sbírky starého umění Moravské galerie v Brně, na problematiku stálých, respektive dlouhodobých expozic.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Kinder zum Olymp! Možnosti zpřístupňování kulturního bohatství dětem a mládeži.

Kinder zum Olymp! Možnosti zpřístupňování kulturního bohatství dětem a mládeži.

Příručka pro pracovníky škol, muzeí, galerií, divadel a dalších institucí, které se věnují prezentaci umění a kultury dětem a mládeži, žákům a studentům.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


LEM The Learning Museum

LEM The Learning Museum

Projekt LEM – The Learning Muzeum – umožnil pětici pracovních skupin podporovaných 23 partnerskými muzei ze 17 zemí Evropy a USA věnovat se specifickým muzejním tématům, jakým jsou „virtuální muzeum“, „muzea a stárnoucí populace“, „muzea a mezikulturní dialog“ a dalším. Výsledky projektu – sedm publikací – jsou nyní zpřístupněny on-line.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty


Metodická příručka: Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Metodická příručka: Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Metodika „Mají na to, Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ“ napomáhá k překonávání překážek ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Své uplatnění nalezne i v prostředí muzeí a galerií České republiky, které v rámci svých programů a akcí, připravovaných pro nejširší skupiny návštěvníků, oslovují také školy se znevýhodněnými žáky a spolupracují s nimi.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Teoretické texty
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena