Vytisknout tuto stránku

Úvodní stránka

Novinky

Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Podávání přihlášek je možné do 28. listopadu 2014.


VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti

VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti

POZOR ZMĚNA: Uzávěrka přihlášek I. cirkuláře byla prodloužena do 30. září 2014!


The NEMO 22nd Annual Conference 2014

The NEMO 22nd Annual Conference 2014

Každoroční konference NEMO - Evropské organizace muzeí (NEMO) se bude konat 6. až 8. listopadu v italské Boloni. Hlavními tématy konference s názvem "Living Together in a Sustainable Europe-Museums Working for Social Cohesion" bude zapojení a role muzeí v oblasti podpory sociální soudržnosti, úloha a přínos muzeí v dnešní globalizované společnosti zasažené ekonomickými a sociálními problémy, dále bude diskututován sociální potenciál muzeí v Evropě.

Místo konání: Boloňa, Itálie


Výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit v památkové péči v roce 2015

Výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit v památkové péči v roce 2015

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2015 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice. Dotace je poskytována na veřejně prospěšné projekty, které napomáhají k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu a k nejširší popularizaci péče o něj.


Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů spolků a pobočných spolků

Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů spolků a pobočných spolků

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2015 na projekty zaměřené na činnost spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.


Články

Culturenet.cz - Institut umění (Divadelní ústav)

Culturenet.cz - Institut umění (Divadelní ústav)

Portál Culturenet.cz obsahuje informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních příležitostech, stážích, publikacích, studiích apod.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Museum Mediators European Conference 2014

Museum Mediators European Conference 2014

Evropská mezinárodní konference Museum Mediators 2014 se uskuteční v portugalském São Brás de Alportel 16. - 17. září 2014. Konference je určena všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět více nových myšlenek a tezí o vzájemných vztazích muzeí, včetně jejich odborných složek, a návštěvníků.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Zahraniční konference


Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR 2014

Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR 2014

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR pořádá i v letošním roce dvoudenní seminář muzejní pedagogiky. Téma semináře 2014 je muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách. Seminář se uskuteční v Ostravě ve dnech 15. - 16. září 2014.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference


Seminář Muzea a digitalizace VII

Seminář Muzea a digitalizace VII

Letošní seminář se zaměří na dokumentování muzejní akce. Pod vedením zkušeného profesionálního fotografa si účastníci vyzkouší pořizování dokumentárních záběrů a následnou práci s hotovými snímky (od výběru a hodnocení obrázků přes jejich úpravu v počítači až po publikování finálních výsledků ve webové galerii). Přihlášky na seminář je možné posílat do 31. srpna 2014 na email mkocinova@mzm.cz nebo hlásit telefonicky na 533 435 267 (počet účastníků omezen kapacitou učebny).

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena