Vytisknout tuto stránku

Studium v České republice

Obor Muzejní a galerijní pedagogika UPOL

Obor Muzejní a galerijní pedagogika UPOL

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Studium v České republice


Arts Management VŠE Praha

Arts Management VŠE Praha

Katedra Arts Managamentu při pražské VŠE se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí – ekonomiky a umění. Uchazečům je nabídnuto studium bakalářské, navazující magisterské i vedlejší specializace.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Studium v České republice


Muzeologie Brno

Muzeologie Brno

Studium Muzeologie v bakalářském i magisterském cyklu studia, jednooborově i v kombinaci s jiným oborem

více

Sekce: Studium v České republice


Muzeologie Opava

Muzeologie Opava

Prezenční bakalářské a magisterské studium oboru Muzeologie v kombinaci s jiným studijním oborem či jednooborově

více

Sekce: Studium v České republice


Management v kultuře Brno

Management v kultuře Brno

Navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční, i kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiku managementu v kultuře.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Studium v České republice


Kulturněhistorická a muzeologická studia v Liberci

Kulturněhistorická a muzeologická studia v Liberci

Tříletý bakalářský prezenční studijní obor

více

Sekce: Studium v České republice


Dokumentace památek v Ústí nad Labem

Dokumentace památek v Ústí nad Labem

Jednooborové bakalářské prezenční studium oboru Dokumentace památek na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

více

Sekce: Studium v České republice


Vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb"

Vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb"

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“ otevřelo v roce 2014 vzdělávací kurzy v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Studium v České republice


Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Nebakalářský studijní obor Služby muzeí a galerií v rámci vzdělávacího programu Informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze

více

Sekce: Studium v České republice
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena