Vytisknout tuto stránku

Úvodní stránka

Muzeum bez bariér je webové informační fórum zaměřené na práci s návštěvníky muzeí, galerií a dalších kulturních paměťových institucí a zařízení, kteří mají specifické potřeby.

Cílem tohoto fóra je poskytovat co možná nejširší spektrum informací pro muzejní profesionály a další zájemce, kteří se zabývají nejen  problematikou handicapovaných návštěvníků muzeí, ale i seniory a dalšími  návštěvníky, kteří mají specifické potřeby.

I když se v řadě kulturních institucí průběžně a postupně odstraňují bariéry, které brání návštěvníkům s pohybovým omezením v přístupu a pohybu, jsou zřizovány haptické stezky a taktilní expozice pro nevidomé a slabozraké, součástí komentovaných prohlídek se stává také tlumočení do českého znakového jazyka a situace se na tomto poli obecně zlepšuje, autoři projektu Muzeum bez bariér cítí, že je nutné dostat problematiku práce s návštěvníky se speciálními potřebami do obecného povědomí muzejních profesionálů a určité aspekty této práce maximálně zautomatizovat.

Na stránkách tohoto portálu vás chceme seznamovat s inspirujícími projekty, dělit se o zkušenosti z domova i ze zahraničí. Kromě toho usiluje tento portál o to, aby zde všichni, kteří se této problematice věnují, našli základní informace, které se posléze stanou východiskem pro jejich další práci.

Projekt Muzea bez bariér vznikl v rámci Centra pro prezentace kulturního dědictví.


Aktuální dění

Mezinárodní konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu proběhne v Praze

Mezinárodní konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu proběhne v Praze

Odborníci z šesti evropských univerzit budou účastníky mezinárodní konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty, která se uskuteční od 27. do 29. června na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Datum konání: 27.6.2016
Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2


V Brně se uskuteční mezinárodní konference o znakovém jazyce

V Brně se uskuteční mezinárodní konference o znakovém jazyce

Středisko Teiresiás, které je pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, pořádá mezinárodní konferenci na téma Znakové jazyky ve vysokoškolském vzdělávání a odborné publikace ve znakových jazycích.

Datum konání: 16.6.2016
Místo konání: Masarykova univerzita, Komenského nám. 2, místnost č. 200 (2. nadzemní podlaží), Brno


Přijďte navštívit Pražskou muzejní noc 2016!

Přijďte navštívit Pražskou muzejní noc 2016!

Letos bude Pražská muzejní noc zahájena v sobotu 11. června 2016 v sedm hodin večer a potrvá až do jedné hodiny ráno. Neslyšící mají díky spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka možnost si tuto akci ještě více užít díky přítomnosti tlumočníka českého znakového jazyka. Registrace se provádí nejpozději do 9. června 2016.

Datum konání: 11.6.2016
Místo konání: Praha


Muzeum v Roztokách má haptický model zámku pro nevidomé návštěvníky

Muzeum v Roztokách má haptický model zámku pro nevidomé návštěvníky

Muzeum v Roztokách u Prahy získalo haptický model zámku díky projektu na zpřístupňování nových expozic muzea pro nevidomé a slabozraké. Model spolufinancovalo Ministerstvo kultury. Návštěvníkům je k dispozici od konce ledna.

Místo konání: Roztoky U Prahy


Promítejte současné severské filmy s  barevnými titulky upravenými pro neslyšící přímo ve Vaší škole nebo ve Vaší organizaci!

Promítejte současné severské filmy s barevnými titulky upravenými pro neslyšící přímo ve Vaší škole nebo ve Vaší organizaci!

Severský filmový klub se zabývá propagací severských filmů a již několik let několik let upravuje celou svou produkci i pro české neslyšící diváky. Technologicky zajišťuje i výrobu barevných titulků. SFK nechce pro neslyšící diváky promítat jen v kinech, ale chce výsledky z archivu své práce poskytnout i samotným neslyšícím divákům, aby si mohli promítání s vhodnými titulky uspořádat i u sebe v organizaci nebo ve škole.


Články

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Organizace pro sluchově znevýhodněné


Tichý svět o.p.s.

Tichý svět o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usiluje o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snaží se prostřednictvím svých služeb odstraňovat komunikační bariéry.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Organizace pro sluchově znevýhodněné


Nové webové stránky pro nevidomé turisty

Nové webové stránky pro nevidomé turisty

Pražská cestovní agentura Accessible Prague připravila nového průvodce památkami České republiky pro nevidomé návštěvníky. Na adrese www.touchableprague.com na jednom místě přehledně soustředila informace o českých památkách, které nabízí prohlídky a speciální služby nevidomým z Čech i zahraničí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Projekty v České republice


Neviditelná výstava - prodloužena do konce roku 2016

Neviditelná výstava - prodloužena do konce roku 2016

Neviditelná výstava se snaží návštěvníkům ukázat jak reálný svět nevidomých lidí, tak i možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Celou výstavou, která může změnit návštěvníkovi život, provází nevidomí nebo částečně nevidomí lidé.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Projekty a výstavy pro zrakově znevýhodněné


Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Copyright © 2011 Národní muzeum
All rights Reserved
hlavní stránka nahoru zpět tisk stránky napište nám