Časopis Muzeum / Journal Museum

MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zastoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. V roce 2015 byl časopis zařazen do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS.

MUSEUM: Museum and Regional Studies is the oldest purely museological journal that currently exists in the Czech Republic. This peer-reviewed scholarly journal focuses on all the significant aspects of contemporary museum work and also publishes studies, articles, essays, other materials, reports and reviews from the areas of both theoretical and practical museology, museum exhibition design, museum education, preservation, restoration, taxidermy, museum presentation, museum management, together with other related aspects of contemporary cultural heritage issues. The Journal is published twice a year in the Czech language with additional English abstracts. In 2015 the journal was included in the European Reference Index containing bibliographic information on academic journals in the Humanities and Social Sciences, ERIH PLUS.

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vstupuje v roce 2017 do 55. ročníku. Uzávěrka přijímání příspěvků do prvního čísla 55. ročníku je prodloužena do 31. března 2017. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.


Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.