Časopis Muzeum / Journal Museum

MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zastoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně.

MUSEUM: Museum and Regional Studies is the oldest purely museological journal in the Czech Republic. The peer-reviewed scholarly journal focuses on all aspects of contemporary museum work and publishes studies, articles, essays, materials, news and reviews from fields of theoretical and practical museology, museum exhibition design, museum education, preservation, restoration, taxidermy, museum presentation, museum management, as well as other related aspects of contemporary cultural heritage issues. The journal is published twice a year in the Czech language with English abstracts.

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vstupuje v roce 2015 do 53. ročníku. Uzávěrka přijímání příspěvků do prvního čísla 54. ročníku je 31. ledna 2016. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.

 


Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.