Vytisknout tuto stránku

Subvence a granty

Fondy EHP - Programové oblasti 16 a 17 (kulturní dědictví a současné umění)

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo financí ČR, jako zprostředkovatel fondů EHP programu CZ 06, pro všechny konečné příjemce grantů schválených projektů v rámci otevřených výzev Programové oblasti 16 – Kulturní dědictví a Programové oblasti 17 – Současné umění.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Granty a dotace Ministerstva kultury České Republiky

Granty a dotace Ministerstva kultury České Republiky

MK ČR poskytuje v oblasti muzeí, galerií a ochrany movitého dědictví dva různé typy grantů:
Program kulturní aktivity - podprogram A: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií a Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Kunst Kraft Werk Leipzig – výzva na výstavní projekty v roce 2016

Kunst Kraft Werk Leipzig – výzva na výstavní projekty v roce 2016

Kunst Kraft Werk v Leipzigu vypisuje výzvu na výstavní projekty pro rok 2016. Ucházet se mohou kurátoři, muzea, kulturní instituce, samostatní umělci nebo umělecké skupiny. Obzvláště vítané jsou projekty s doprovodným programem (besedy s umělci, workshopy, přednášky aj.). Vystavovat lze jak současné, tak starší umění.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Erste Foundation - granty a jiná podpora pro neziskové organizace

Erste Foundation - granty a jiná podpora pro neziskové organizace

Rakouská Erste Foundation, fungující jako nadace od roku 2003, ja zajímavou institucí, která poskytuje granty pro neziskové organizace ve třech oblastech: sociální rozvoj, kultura a "Evropa". Kromě grantů organizuje nadace i jiné aktivity; přes zahraniční pobyty pro mladé profesionály z oblasti kultury, či vzdělávací programy propojující Evropské země a jejich kultury, až po odborné konference a semináře.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Granty Evropské kulturní nadace

Granty Evropské kulturní nadace

European Cultural Foundation poskytuje v rámci Evropy granty v rozmanitých oblastech kultury. Granty jsou rozděleny do tří kategorií - kolaborativní projekty zaměřené na spolupráci a propojení evropských kultur, granty pro oblast Balkánského poloostrova a cestovní granty určeny především pro mladé umělce do 35 let.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Grant Advisor - výzvy z oblasti kultury

Grant Advisor - výzvy z oblasti kultury

GRANT ADVISOR, společnost působící v oblasti grantového poradenství a poskytující služby během celého projektového cyklu, zveřejňuje výzvy nejen z oblasti kultury. Výzvy pro oblast "Kultura, média a knihovny" jsou řazeny ve dvou různých databázích - pro podnikatelský sektor, a pro neziskový a veřejný sektor.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Econnect - databáze grantů pro nestátní neziskové organizace

Econnect - databáze grantů pro nestátní neziskové organizace

Informační portál ECONNECT zveřejňuje grantovou databázi pro NNO s možností výběru požadované oblasti. Granty jsou rozděleny do dvou kategorií - aktuální a průběžné.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Obecné informace o čerpání finančních prostředků a grantů EU

Obecné informace o čerpání finančních prostředků a grantů EU

Oficiální webové stránky Evropské unie poskytují nejucelenější přehled o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU. Obecné informace jsou dostupné v češtině, detaily pak jsou uváděny už jen anglicky, francouzsky nebo německy.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Granty Informačního centra neziskových organizací o. p. s. (ICN)

Granty Informačního centra neziskových organizací o. p. s. (ICN)

Posláním ICN je trvalá podpora rozvoje neziskového sektoru prostřednictvím poskytování služeb neziskovým organizacím.
Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti nevládních neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Úřad pro publikace Evropské unie vydal příručku zaměřenou na oblast vzdělávání, kulturu a mládež. Brožura obsahuje stručné informace o vybraných programech.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Subvence a granty


Strukturální fondy Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

V programovacím období 2007 -2013 bude mít Česká republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel.

více

Sekce: Subvence a granty
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena