Vytisknout tuto stránku

Příspěvky

Zde je prostor pro Vaše články, úvahy, seminární práce a příspěvky z konferencí týkající se muzeologie, muzeí, výstav, apod. Stačí, když je zašlete na e-mailovou adresu centrum@nm.cz.

Museums and the Web 2010

14. – 17. 4. 2010 Denver, USA
Konferenci Museums and the Web každoročně pořádá organizace Archives & Museum Informatics. Jak už název napovídá, středobodem zájmu je internet, webové prezentace, virtuální výstavy a on-line aplikace nejen paměťových institucí. První ročník konference se konal v roce 1997, od této doby význam akce rostl a dnes je možné hovořit o jejím světovém významu. Pro zájemce z České republiky je bohužel účast vzhledem k vysokým nákladům těžko dostupná, naštěstí pořádající organizace každoročně vypisuje stipendia, která pokrývají náklady na konferenční poplatek a ubytování. To se mi v letošním roce podařilo s velkým štěstím získat.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Příspěvky


Muzea jako místa celoživotního učení. Konference MuMAE v Kodani.

Ve dnech 23. až 24. 9. 2010 se v dánském hlavním městě uskutečnila konference Museums meet Adult Educators, která byla završením stejnojmenného projektu financovaného programem Grundtvig. Projekt Museums meet Adult Educators, jak již sám název napovídá, byl zaměřen na podporu spolupráce muzeí a institucí, které se zaměřují na vzdělávání dospělých, s cílem stimulovat potenciál muzeí stát se místy celoživotního učení.
Koncepce celoživotního učení, jak ji podporuje i vzdělávací politika Evropské unie, je velkou výzvou i pro muzea a galerie, kde je úzce spojena s vytvářením instituce přístupné všem věkovým generacím a skupinám návštěvníků. Poté co v západních zemích muzea věnovala v minulých letech svou pozornost zejména dětskému návštěvníkovi, obrací se nyní také k návštěvníkům dospělým, včetně nejstarších generací, přičemž není zapomínáno ani na návštěvníky znevýhodněné či sociálně vyloučené.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Příspěvky


MUTEC 2010

Ve dnech 18.-20. listopadu 2010 proběhl v Lipsku mezinárodní veletrh muzejní techniky MUTEC 2010. Návštěva podobné akce je vždy příležitostí sledovat nejnovější technologické trendy v oblasti prezentace kulturního dědictví.

Byť organizátoři veletrhu prezentují, že se tato akce zaměřuje především na inovace a digitální technologie, podstatnou část vystavovatelů tvořily stavební a restaurátorské firmy. Další část spektra vystavovatelů se skládala z muzeí a kulturních institucí ze Saska. Speciálním hostem veletrhu se stalo Ministerstvo kultury Ruské federace. Prezentace i stánek těchto vystavovatelů se týkal restaurování historického a kulturního dědictví Ruska a patřil skutečně k nejlepším.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Příspěvky


Konference Europeana Open Culture

Konference Europeana Open Culture, 14.-15. 10. 2010, Amsterdam
Jakub Hauser

V polovině října proběhlo v Amsterdamu plenární zasedání Evropské digitální knihovny – Europeany. Semináře a přednášky se odehrály v areálu Westergasfabriek, v industriální části města přeměněné na živé centrum rozmanitých kulturních aktivit. Konference se zúčastnilo přes půl tisíce pracovníků paměťových institucí a organizací zabývajících se digitalizací a jejího využití pro prezentaci na stánkách Europeany. Zastoupeny byly přední instituce věnující se kulturnímu dědictví z téměř všech evropských zemí. Letošní ročník Europeana Open Culture se zaměřil na to, jaký přínos může mít zpřístupňování digitálního obsahu muzeí, galerií, knihoven, archívů a audiovizuálních sbírek a jakým směrem se zveřejňování kolekcí paměťových institucí bude v budoucnu ubírat. Program zasedání byl zaměřen na praktickou stránku prezentace kulturního dědictví – představil konkrétní projekty a diskutoval aktuální výzvy a problémy spojené s otevíráním sbírek institucí na internetu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Příspěvky


Roky ve dnech – České umění 1945-1957

Umění čtyřicátých a padesátých let bývá často oproti umění let třicátých a šedesátých upozaďováno. V odborných kruzích se už ale delší dobu tuší, že se tak děje ne zcela právem. Na veřejnou rehabilitaci umění let válečných se můžeme těšit v prostorách Galerie hlavního města Prahy příští rok, léta těsně poválečná a padesátá se prezentují již nyní.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Příspěvky
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena