Vytisknout tuto stránku

Novinky

Moravská galerie zveřejnila své sbírky online

Moravská galerie zveřejnila své sbírky online

Galerie po celém světě mají v současnosti jeden společný cíl – zpřístupnit své exponáty na internetu. Moravská galerie v Brně se k tomuto trendu přidala a doposud zpřístupnila skoro 200 tisíc exponátů.

Místo konání: Brno


Prodloužení výstavy Na film!

Prodloužení výstavy Na film!

Díky velkému zájmu autoři prodlužují interaktivní výstavu Na film!, která je určena pro děti i dospělé. Tuto netradiční, hravou a vzdělávací instalaci bude možné zažít v Paláci Chicago na Národní třídě až do konce roku 2017.

Místo konání: Palác Chicago, Národní třída 32


Hands on! mezinárodní konference (11.-14.10.2017)

Hands on! mezinárodní konference (11.-14.10.2017)

11. ročník konference International Association of Children in Museums - Hands On! tentokrát v ČR.

Místo konání: Plzeň, Písek, Praha


Museum Tech 2017: A Digital Festival for Museums (29.6.2017)

Museum Tech 2017: A Digital Festival for Museums (29.6.2017)

Museum Association pořádá 29. června 2017 seminář zabývající se novými digitálními technologiemi, které umocňují prožitek z muzea a přibližují muzejní sbírky návštěvníkům.

Datum konání: 29.6.2017
Místo konání: Londýn


Konference MuseumNext USA (2.-4.10.2017)

Konference MuseumNext USA (2.-4.10.2017)

Již třetí ročník konference MuseumNext USA se letos bude konat v Portlandu. Konference poskytne tři dny plné inspirace, inovace a konverzace o budoucnosti muzeí.

Místo konání: Portland, USA


Konference MuseumNext Europe (26.-28.6.2017)

Konference MuseumNext Europe (26.-28.6.2017)

Zúčastněte se jedné z největších muzejních konferencí roku.

Místo konání: Rotterdam, Nizozemsko


Druhá mezinárodní konference s názvem „Museums Conference on Audience Research and Development“

Druhá mezinárodní konference s názvem „Museums Conference on Audience Research and Development“

Konference si klade za cíl sdružovat publikum a odborníky, vzdělávací akademiky a praktiky, muzea a kulturní instituce, profesionály, kurátory, pedagogy, manažery, ředitele a každého, kdo má zájem na rozvoji institucí směrem k návštěvníkům.

Místo konání: Az W – Architekturzentrum Wien


Škola muzejní propedeutiky 2017/2018

Škola muzejní propedeutiky 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR další ročník Školy muzejní propedeutiky, kterou pořádá s podporou Ministerstva kultury. Nabízeny jsou dva vzdělávací kurzy. Výuka probíhá distanční formou studia.


Nové číslo odborného muzeologického časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Nové číslo odborného muzeologického časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Vyšlo druhé číslo 54. ročníku časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Aktuální číslo opět prezentuje odborné příspěvky věnující se různým oblastem muzejní práce s ohledem na nejnovější trendy a metody v daných oborech.


Výzva pro autory k zaslání příspěvků pro nové číslo ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, series A – HISTORIA 3-4/2017

Výzva pro autory k zaslání příspěvků pro nové číslo ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, series A – HISTORIA 3-4/2017

Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie vyzývá autory k zaslání příspěvků pro nové číslo, jehož tématem je Dokumentace současné společnosti v praxi. Datum pro nejpozdější zaslání abstraktů je 30. 5. 2017.


Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 10. a 11. května 2016 odbornou konferenci zaměřenou na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Předkládaný sborník obsahuje jedenáct příspěvků zástupců muzeí a galerií, věnovaných současnosti a budoucnosti muzejní edukace v České republice.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2017

Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2017

Časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce zahajuje 55. ročník své existence a vyzývá zájemce o zaslání příspěvku do připravovaného aktuálního čísla. Uzávěrka je prodloužena do 31. března 2017. Časopis není institucionálně ani tematicky uzavřen a vítá příspěvky ze všech domácích i zahraničních pracovišť.


The Festival Academy: First Atelier for Young Festival and Culture Managers - Call for Applications

The Festival Academy: First Atelier for Young Festival and Culture Managers - Call for Applications

V rámci evropsko-čínských vztahů a vedením dialogu mezi Evropskou komisí a Čínskou lidovou republikou, z iniciativy Asociace evropských festivalů, vzniká nový ATELIER pro nové festivaly a kulturní pracovníky, který se bude konat v čínském hlavním městě od 17. do 23. října 2017, s cílem prohloubit euro-asijské vztahy mezinárodní kulturní výměnou.

Místo konání: Šanghaj, Čína


UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications

Projekt Síť kreativních měst UNESCO, založen v roce 2004, podporuje mezinárodní spolupráci s městy a mezi městy, které si vybraly kreativitu jako hlavní aspekt udržitelného rozvoje a obnovy měst.


MUSAIONfilm 2017 (13.6. 2017 - 15.6. 2017)

MUSAIONfilm 2017 (13.6. 2017 - 15.6. 2017)

V polovině června se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě bude konat již 20. ročník prohlídky muzejních filmů, v průběhu kterého bude 14. června vyhlášen vítěz. Přihlášky pro účastníky i pro soutěžící filmy jsou ještě otevřené.

Místo konání: Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod


Konference konzervátorů-restaurátorů, Litomyšl (19.9.-21.9. 2017)

Konference konzervátorů-restaurátorů, Litomyšl (19.9.-21.9. 2017)

Setkání pořádá Metodické centrum konzervátorů TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Konference se koná v termínu od 19.9. 2017 do 21.9. 2017 v sále Jízdárna na Zámeckém návrší, Litomyšl.

Místo konání: Zámecké návrší, Litomyšl


Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní muzejní den v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti, a tak se tento den stal každoroční mezinárodní významnou událostí.


Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR (20.6. 2017 - 21.6. 2017)

Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR (20.6. 2017 - 21.6. 2017)

Další tradiční muzeologický seminář, v pořadí už patnáctý, se uskuteční v sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně a zaměří se na téma profesionalizace budoucích i současných muzejních pracovníků. Organizátory semináře jsou vedle muzea i Asociace muzeí a galerií České republiky a Ústav archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno.

Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně


NIPOS - tři semináře (9.3., 11.5., 5.10. 2017)

NIPOS - tři semináře (9.3., 11.5., 5.10. 2017)

1) Autorské právo v praxi kultury – základy autorského práva, vládní novela autorského zákona a připravované změny autorského práva v EU, 2) Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury a 3) Účetnictví PO kultury, náležitosti správy majetku, činnosti a hospodaření PO v souvislostech daňových zákonů.


SEN BISKUPA KARLA aneb kunstkomora v tabletu

SEN BISKUPA KARLA aneb kunstkomora v tabletu

Osvícený biskup Karel II. z Lichtensteinu ­Castelcorna, který žil v 17. století, je ústřední postavou rodinné aplikace, kterou připravují pro návštěvníky Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži. Pomocí tabletů je od nové sezóny provede oběma muzei.

Místo konání: Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena