Vytisknout tuto stránku

Novinky

Program semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace (11.4.2017)

Program semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace (11.4.2017)

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pořádá druhý ročník semináře zaměřený na tradiční i nové formy komunikace a prezentace.

Datum konání: 11.4.2017
Místo konání: Národní muzeum, Praha


Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně pořádá kolokvium na téma „Proč prezentovat současné umění mimo centra?“

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně pořádá kolokvium na téma „Proč prezentovat současné umění mimo centra?“

Kolokvium se pokusí pojmenovat a konfrontovat nastíněné problémy z pohledu různých aktérů – umělců, veřejných galerií, místních kulturních iniciativ a politiků.

Datum konání: 11.5.2017
Místo konání: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Výzva pro autory k zaslání příspěvků pro nové číslo ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, series A – HISTORIA 3-4/2017

Výzva pro autory k zaslání příspěvků pro nové číslo ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, series A – HISTORIA 3-4/2017

Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie vyzývá autory k zaslání příspěvků pro nové číslo, jehož tématem je Dokumentace současné společnosti v praxi. Datum pro nejpozdější zaslání abstraktů je 30. 5. 2017.


Slovensko-česká konferencia o fundraisingu (19.5. 2017)

Slovensko-česká konferencia o fundraisingu (19.5. 2017)

Letos se uskuteční již osmá slovensko-česká konference o fundraisingu, která se bude konat v Austria Trend Hotelu v Bratislavě.

Datum konání: 19.5.2017
Místo konání: Bratislava, Slovenská republika


Konference ALMA 2017 (31.5.2017 - 3.6.2017)

Konference ALMA 2017 (31.5.2017 - 3.6.2017)

6. mezioborová konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění se bude poprvé konat v Brně. Organizátory jsou české a slovenské instituce. Tématem letošního ročníku je Malířské dílo jako příběh.

Místo konání: Augustíniánské opatství, Brno


Seminář Pečujeme o památky (15.6.2017)

Seminář Pečujeme o památky (15.6.2017)

Klub UNESCO pořádá seminář Pečujeme o památky. Příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací, který je určen pro představitele neziskových a dobrovolnických organizací, majitele a správce památkových objektů, představitele samosprávy a státní správy a studenty.

Datum konání: 15.6.2017
Místo konání: Přednáškový sál Květná zahrada, Kroměříž


Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 10. a 11. května 2016 odbornou konferenci zaměřenou na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Předkládaný sborník obsahuje jedenáct příspěvků zástupců muzeí a galerií, věnovaných současnosti a budoucnosti muzejní edukace v České republice.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


Mezinárodní konference Fórum dědictví střední Evropy (1.6. 2017 - 3.6. 2017)

Mezinárodní konference Fórum dědictví střední Evropy (1.6. 2017 - 3.6. 2017)

Mezinárodní centrum kultury v Krakově ve spolupráci zemí Visegrádské čtyřky - Památkovým úřadem SR, Národním centrem Gyuly Forstera pro management kulturního dědictví v Budapešti a Ministerstvem kultury České republiky organizuje ve dnech 1. - 3. června 2017 v Krakově již 4. ročník mezinárodní konference Fórum dědictví střední Evropy. Konference bude zaměřena na vzájemné propojení dědictví se společností.

Místo konání: Krakov, Polsko


Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2017

Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2017

Časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce zahajuje 55. ročník své existence a vyzývá zájemce o zaslání příspěvku do připravovaného aktuálního čísla. Uzávěrka je prodloužena do 31. března 2017. Časopis není institucionálně ani tematicky uzavřen a vítá příspěvky ze všech domácích i zahraničních pracovišť.


Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace (11.4.2017)

Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace (11.4.2017)

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pořádá druhý ročník semináře zaměřený na tradiční i nové formy komunikace a prezentace.

Datum konání: 11.4.2017
Místo konání: Národní muzeum, Praha


The Festival Academy: First Atelier for Young Festival and Culture Managers - Call for Applications

The Festival Academy: First Atelier for Young Festival and Culture Managers - Call for Applications

V rámci evropsko-čínských vztahů a vedením dialogu mezi Evropskou komisí a Čínskou lidovou republikou, z iniciativy Asociace evropských festivalů, vzniká nový ATELIER pro nové festivaly a kulturní pracovníky, který se bude konat v čínském hlavním městě od 17. do 23. října 2017, s cílem prohloubit euro-asijské vztahy mezinárodní kulturní výměnou.

Místo konání: Šanghaj, Čína


Konference Archeologie & Antropologie III: studium archaické kultury a společnosti v NM (25.5.2017)

Konference Archeologie & Antropologie III: studium archaické kultury a společnosti v NM (25.5.2017)

Na konci května se uskutečni v pořadí už třetí konference Archeologie & Antropologie. Tematické zaměření je ponecháno záměrně neomezené, podmínkou je odpovídající interdisciplinární přístup při řešení zvolené problematiky.

Datum konání: 25.5.2017
Místo konání: Nová budova NM, Praha


UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications

Projekt Síť kreativních měst UNESCO, založen v roce 2004, podporuje mezinárodní spolupráci s městy a mezi městy, které si vybraly kreativitu jako hlavní aspekt udržitelného rozvoje a obnovy měst.


Konference LightOn | rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové (5.4. 2017)

Konference LightOn | rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové (5.4. 2017)

Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci se společností Etna pořádají konferenci architektů, muzejníků, restaurátorů, památkářů a správců budov.

Datum konání: 5.4.2017
Místo konání: přednáškový sál Galerie moderního umění, Hradec Králové


MUSAIONfilm 2017 (13.6. 2017 - 15.6. 2017)

MUSAIONfilm 2017 (13.6. 2017 - 15.6. 2017)

V polovině června se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě bude konat již 20. ročník prohlídky muzejních filmů, v průběhu kterého bude 14. června vyhlášen vítěz. Přihlášky pro účastníky i pro soutěžící filmy jsou ještě otevřené.

Místo konání: Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod


Konference konzervátorů-restaurátorů, Litomyšl (19.9.-21.9. 2017)

Konference konzervátorů-restaurátorů, Litomyšl (19.9.-21.9. 2017)

Setkání pořádá Metodické centrum konzervátorů TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Konference se koná v termínu od 19.9. 2017 do 21.9. 2017 v sále Jízdárna na Zámeckém návrší, Litomyšl.

Místo konání: Zámecké návrší, Litomyšl


Seminář Marketing v praxi kulturních organizací

Seminář Marketing v praxi kulturních organizací

NIPOS pořádá odborný seminář Marketing v praxi kulturních organizací, který je určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC, pro pracovníky obecných, městských a krajských úřadů a další.

Místo konání: Ministerstvo kultury, Praha


Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní muzejní den v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti, a tak se tento den stal každoroční mezinárodní významnou událostí.


17. celostátní archivní konference (25.4.-27.4. 2017)

17. celostátní archivní konference (25.4.-27.4. 2017)

Letošní celostátní archivní konference, která se koná v Liberci, nemá ve svém názvu konkrétní téma, protože se organizátoři na tomto setkání pokouší vytvořit otevřený prostor a zároveň nabídnout pestrý program.

Místo konání: Liberec


Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR (20.6. 2017 - 21.6. 2017)

Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR (20.6. 2017 - 21.6. 2017)

Další tradiční muzeologický seminář, v pořadí už patnáctý, se uskuteční v sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně a zaměří se na téma profesionalizace budoucích i současných muzejních pracovníků. Organizátory semináře jsou vedle muzea i Asociace muzeí a galerií České republiky a Ústav archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno.

Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena