Vytisknout tuto stránku

Sborníky konferencí

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

11. dubna se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář se zaměřil na různé aspekty vztahu muzeum - návštěvník a představil nové přístupy a možnosti v oblasti komunikace s návštěvníky muzeí, služeb muzeí návštěvníkům, muzejní prezentace, budování vstřícného prostředí pro návštěvníky a příklady aktivního zapojení návštěvníků do dění v muzeu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Sborník z přerovského kolokvia: Jak pracuje tým Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

Sborník z přerovského kolokvia: Jak pracuje tým Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (za podpory Komise pro muzejní management AMG ČR, z. s.) a Muzeum Komenského v Přerově, p. o. pořádali ve dnech 27.6 - 28.6 2016 kolokvium na téma prezentačních a edukačních aktivit muzeí jako důvodu spolupráce napříč muzeujními profesemi.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 14.10. -15.10.2015 odbornou konferenci věnovanou bezbariérovosti muzeí. Předkládaný sborník obsahuje třináct příspěvků zástupců muzeí a galerií a specialistů na práci s osobami s postižením, věnovaných tématu zpřístupňování zmiňovaných objektů návštěvníkům se speciálními potřebami.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Výstupy z konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE

Výstupy z konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE

Konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE se konala 10.-11.5. 2016 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Příspěvky byly zaměřené na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Konferenci pořádalo Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Sborník příspěvků z mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 pořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem v Praze mezinárodní konferenci Management statků světového dědictví – rizikové faktory. Vybrané příspěvky, zaměřené především na rizikové faktory statků světového dědictví v ČR a jejich eliminaci, shrnuje sborník v elektronické formě, který si můžete stáhnout.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně pořádali dne 16.4.2015 konferenci zaměřenou na prezentaci sbírek muzejní povahy. Příspěvky přednášejících jsou k dispozici v elektronickém sborníku.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Výstupy z konference MUZEA BEZ BARIÉR: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Výstupy z konference MUZEA BEZ BARIÉR: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace, která se konala ve dnech 14. - 15. 10. 2015 v Nové budově Národního muzea, představila jak teoretická východiska, tak metodická doporučení i příklady dobré praxe. V rámci konference proběhl i workshop komunikace s vybranými cílovými skupinami návštěvníků se speciálními potřebami.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Zpráva z muzeologického semináře Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku

Zpráva z muzeologického semináře Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku

V Masarykově muzeu v Hodoníně se ve dnech 25.6.2015 - 26.6.2015 konal seminář věnovaný nepedagogickým profesím v muzeu, které svým působením na veřejnost vytváří povědomí o instituci směrem ven.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí

Sborník příspěvků z třídenní konference, která proběhla ve dnech 7. - 9. 10. 2014 v Bánské Bystrici, určené pro zaměstnance muzeí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Výstupy ze semináře Národní agregátor ve světě eCulture

Výstupy ze semináře Národní agregátor ve světě eCulture

Seminář Národní agregátor ve světě eCulture se konal pod záštitou Národního muzea v Knihovně Akademie věd. Jeho cílem bylo představit roli národního agregátora v evropském kontextu a zmapování současného stavu shromažďování digitalizovaného obsahu českých kulturních institucí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


V PRVNÍ LINII... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti

V PRVNÍ LINII... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti

Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky. Editor Lucie Jagošová

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

V Nové budově Národního muzea se 16. dubna 2015 konala konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy, která byla zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Na konferenci zaznělo celkem 15 příspěvků odborníků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Výstupy z NEMO´s 22nd Annual Conference

Výstupy z NEMO´s 22nd Annual Conference

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2014 proběhla v Bologni 22. výroční konference Network of European Museum Organisations (NEMO) zabývající se mj. novinkami v oblasti muzejnictví, kulturní politikou EU a aktivitami organizace NEMO.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Výstupy z konference Střed zájmu: KULTURA 360°

Výstupy z konference Střed zájmu: KULTURA 360°

Hlavním cílem konference Střed zájmu: KULTURA 360°, která se konala 4. 12. 2014 v Národní technické knihovně, bylo představit dílčí výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR a prezentovat a diskutovat o potřebách jednotlivých oborů. Konferenci zahájil Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

20. listopadu se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář byl zaměřen především na oblast komunikace s návštěvníky muzeí, vzdělávání a prezentaci muzejní práce i kulturního dědictví. Během semináře vystoupilo 17 přednášejících z různých muzejních institucí v České republice. Mezi tématy příspěvků byla výrazně zastoupena muzejní pedagogika a volnočasové aktivity pro návštěvníky muzeí. Představeny byly ale také některé nové muzejní expozice.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Prezentace kulturního dědictví online

Prezentace kulturního dědictví online

Záměrem mezinárodní konference s názvem Prezentace kulturního dědictví online bylo představit a prodiskutovat současnou situaci v oblasti digitalizace muzejních sbírek v České republice, na Slovensku i v Evropě. Téma je v muzejním prostředí velmi aktuální, o čemž svědčí i vysoký počet návštěvníků. Evidováno bylo přes 100 účastníků, především pracovníků v oblasti digitalizace v rámci českých a slovenských kulturních institucí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Seminář 2013: Propagace edukačních projektů a akcí pro cílové skupiny

Seminář 2013: Propagace edukačních projektů a akcí pro cílové skupiny

Ve dnech 18. až 19. listopadu 2013 se v Národním muzeu konal Seminář 2013 zorganizovaný Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR a Národním muzeem, Centrem pro prezentaci kulturního dědictví. Tématem Semináře 2013 byla Propagace edukačních programů a akcí pro různé cílové skupiny.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Seminář Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami - Bezbariérová přístupnost a komunikace

Seminář Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami - Bezbariérová přístupnost a komunikace

Seminář, který byl určen pracovníkům muzeí a galerií, navázal na řadu příspěvků časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce věnovaných problematice přístupnosti muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami a bezbariérové komunikaci s nimi.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí


Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - prezentace z konference

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - prezentace z konference

Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách - 12.-13. dubna 2011.
Příprava pracovních listů pro školy, příprava metodik, práce s návštěvníkem knihoven a dalších paměťových institucí

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky konferencí
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena