Vytisknout tuto stránku

Metodika

L. Foberová: Knihovník/knihovna/komunikace

L. Foberová: Knihovník/knihovna/komunikace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala e-publikaci Libuše Foberové Knihovník/knihovna/komunikace s podtitulem Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

Metodika vznikla v rámci projektu "Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví", který byl realizován v letech 2012– 2014 v Národním muzeu a financován Ministerstvem kultury ČR. Předmětem řešení projektu byl aplikovaný výzkum v oboru AC – archeologie, antropologie, etnologie, naplňující tyto tematické priority Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity(NAKI): Movité kulturní dědictví a Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Manuál pro pracovníky v první linii: Pracovníci ostrahy a dozoru expozic

Manuál pro pracovníky v první linii: Pracovníci ostrahy a dozoru expozic

Tato metodika se věnuje problematice přístupu a vystupování pracovníků v první linii a jejich komunikaci s návštěvníky muzeí. Manuál je určený právě pro pracovníky ostrahy a dozoru expozic, tedy těm, kteří přicházejí do každodenního kontaktu s návštěvníky. Právě oni jsou hlavními reprezentanty muzea, mohou zásadně ovlivnit, zda se návštěvník cítí příjemně, nebo si naopak z muzea odnese negativní pocit. Metodika obsahuje rady a návody související s úlohou „kustoda“ v muzeu. Upozorňuje na nutnost pozitivního přístupu k návštěvníkům a to vše doplňuje modelovými situacemi, založenými na stížnostech návštěvníků Národního muzea, a jejich vhodným řešením.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

METODIKA VYTVOŘENÁ V RÁMCI PROJEKTU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Dotazník pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem

Dotazník pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem

Metodické centrum konzervace připravilo interaktivní verzi Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem. V jeho rámci je hodnocena požární odolnost budovy, tj. stěn, stropů a dveří, přístupy vzduchu do budovy, kvalita elektrické instalace, rozměry místností, uspořádání místností, rozdělení budovy na požární úseky.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Doporučení k zacházení s lidským tělem a jeho částmi v muzejních sbírkách

Doporučení k zacházení s lidským tělem a jeho částmi v muzejních sbírkách

Svaz německých muzeí připravil a publikoval Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen / Recommendations for the Care of Human Remains in Museums and Collections.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Ministerstvo kultury schválilo metodiku pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací

Ministerstvo kultury schválilo metodiku pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací

V rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který řeší Institut umění − Divadelní ústav, byla Ministerstvem kultury uznána a certifikována metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů - ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ

Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů - ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ

Skupinový projekt pro 10 - 25 žáků v rozmezí od 12 do 15 let

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka. Autoři článku přináší nejčastější bariéry - fyzické i mentální, kterými instituce odrazují návštěvníky s tělesným postižením, a nabizí řešení, jak tyto bariéry snadno odstranit.

Text byl publikován v časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2012. Autoři článku jsou Radek Musílek, pedagog a vozíčkář, a Mgr. Ing. Ivana Havlíková, vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Přístupnost webových stránek

Metodický text pojednávající o přístupnosti webových stránek muzeí a galerií i občanům se speciálními potřebami, především pak nevidomým a slabozrakým.

Text byl publikován v časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1/2012. Autorkou textu je Mgr. Kateřina Perglová, editorka webových stránek Národního muzea.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Standardy v prezentaci digitalizovaných sbírek

Tento metodický text pojednává o významu a využití metadat v muzejní praxi při popisu digitalizovaných sbírek. Metadata jsou strukturovaná data, která umožňují snadné a rychlé vyhledávání ve velkém množství informací. Jsou tak důležitým prvkem při popisování a identifikaci jednotlivých předmětů nejen digitalizované muzejní sbírky. Pro zvýšení efektivního využití metadat, je nutno zachovávat určité formáty. Autorka textu diskutuje právě tyto standardizované formáty metadat i samotných digitalizovaných objektů.

Text byl publikován v časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2012. Autorkou článku je Veronika Mikešová, Národní muzeum.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Metodika plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

Ministerstvo kultury zveřejňuje Metodiku plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, kterou zpracoval Národní památkový ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek památkové péče pro danou oblast ochrany kulturního dědictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící

Obsáhlý metodický materiál, který se zabývá komunikací s návštěvníky muzeí se speciálními potřebami, konkrétně neslyšícími.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Interaktivita v muzeu

Text věnovaný principům interaktivity a jejich uplatnění při tvorbě výstav a expozic.

Vychází z výstupů workshopu pořádaného Oddělením metody a analýz Smithsonian Institiution. Na základě materiálů SI zpracoval externí spolupracovník Centra pro prezentaci kulturního dědictví Jakub Wolf. Publikováno v časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1/2009.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika


Text ve výstavě

Metodický text Centra pro prezentaci kulturního dědictví věnovaný problematice textu jako médiu sdělení.

Text byl publikován v časopise MUZEUM 1/2008. Autorem textu je Phdr. Pavel Douša, Ph.D.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodika
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena