Vytisknout tuto stránku

Metodická pracoviště v oboru muzejnictví

Pro obor muzejnictví je v České a Slovenské republice zřízeno devět specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť (v ČR osm, v SR jedno), která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, a poskytují konzultace.

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů – MCMI

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů – MCMI

Primárním cílem centra je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea zřízené při Památníku národního písemnictví je partnerem paměťových institucí ČR pro řešení metodologických a metodických problémů počínaje koncepcí sbírkotvorné činnosti, dokumentací, uchováváním, vystavováním a prezentací dokladů ke knižní kultuře. Zároveň poskytuje metodické konzultace literárním oddělením muzeí, specializovaným literárním muzeím a pamětním místům věnovaným spisovatelům.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


Metodické centrum pro muzea v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě se zaměřuje na metodicko-muzeologickou pomoc, poradenství, vzdělávání a výzkumnou činnost pro muzea v přírodě a přispívá tak ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace lidového kulturního dědictví v prostředí muzeí v přírodě.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea

Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea

Muzeologický kabinet SNM je metodickým centrem muzeí Slovenské republiky pro oblast jejich základních odborných činností.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


CENS - Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně

CENS - Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně

Metodické pracoviště pro oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie) při Národní galerii v Praze

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie) při Národní galerii v Praze

Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989.

více

Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


MCMP - Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu

MCMP - Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu

Metodické pracoviště pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, zajišťuje muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami.

více

Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konzultace.

více

Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


MCK - Metodické centrum konzervace

MCK - Metodické centrum konzervace

Metodické pracoviště konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí při Technickém muzeu v Brně poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).

více

Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví


CITeM - Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM - Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM je metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení při Moravském zemském muzeu v Brně.

více

Sekce: Metodická pracoviště v oboru muzejnictví
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena