Vytisknout tuto stránku

Zákony

Problematika přijímání darů do muzejních sbírek

1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů 21.11.2014 pod č. 267/2014 Sb. Tato novela odstranila překážky, které v roce 2014 bránily kulturním institucím přijímat hmotné dary.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Zákony


Zákon 206/2009 Zb. o múzeách a o galériach a o ochrane predmetov kultúrnej povahy SR

Zákon 206/2009 Zb. o múzeách a o galériach a o ochrane predmetov kultúrnej povahy a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Zákony


Autorský zákon

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Zákony


Zákon o státní památkové péči 20/1987 ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední znění platné od 1. 1. 2014, s vybranou judikaturou upravený v návaznosti na novelu platnou od 1. ledna 2014 (úpravy souvisejí především s novým Občanským zákoníkem).

více

Sekce: Zákony
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena