Vytisknout tuto stránku

Usnesení vlády

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 655 a Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015 - 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 655 a Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015 - 2020

Vláda schválila 20. 8. 2015 novou koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 - 2020.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Usnesení vlády


Usnesení vlády ČR ze dne 30. ledna 2013 č. 70

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 - 2020

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Usnesení vlády


Návrh Usnesení vlády

Nová Státní kulturní politika vymezí strategické cíle, úkoly a opatření v souvislosti s aktuálními postoji ke kultuře jako významnému sektoru hospodářského života, v podpoře rozvoje kreativity a inovace, a v roli kultury jako fenoménu mezinárodní spolupráce.

více

Sekce: Usnesení vlády


Usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 11. června 2003

Cílem je stanovit koncepční nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, a to jako soubor koordinovaných opatření směřujících k její efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně a využívání a předávání dalším generacím. Základní cíl péče o tradiční lidovou kulturu vláda podpořila již v Kulturní politice (aktualizovaná verze Strategie účinnější státní podpory kultury schválená usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 40).

více

Sekce: Usnesení vlády


Usnesení vlády ČR č. 87 ze dne 22. ledna 2003

Koncepce si dává za úkol řešení strategických cílů, kterými jsou účinnější preventivní ochrana muzejních sbírek zejména před následky mimořádných situací, posílení právní jistoty vlastníků sbírek, rozvoj akviziční činnosti, dořešení prostorových problémů muzeí, zapojení muzeí do vzdělávacích procesů a informačních sítí, propagace ČR prostřednictvím výstavních projektů v zahraničí a podpora prezentace novodobých dějin. Analyzuje rovněž stav movitého kulturního dědictví a muzejnictví s důrazem na vývoj po roce 1989.

více

Sekce: Usnesení vlády
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena