Vytisknout tuto stránku

Archiv konferencí a seminářů

SELECT c.*, DATE_FORMAT( c.Datum, '%e.%c.%Y' ) AS dt, TRIM( CONCAT( u.Name, ' ', u.LName ) ) AS auth, u.Email,IF(abs(floor((unix_timestamp(NOW()) - unix_timestamp(c.Datum)) / 86400)) > 365, 365, abs(floor((unix_timestamp(NOW()) - unix_timestamp(c.Datum)) / 86400))) diff FROM tabClanky AS c LEFT JOIN tieStrankyClanky AS sc ON sc.IDClanku = c.ID LEFT JOIN sysUsers AS u ON u.ID = c.Autor WHERE sc.IDStranky = 17 AND c.Zobrazit = 1 AND c.DatumDo != '0000-00-00 00:00:00' AND NOW() > c.DatumDo ORDER BY diff ASC, c.Datum DESC, c.ID DESC LIMIT 0, 20

Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví (9.2.2017)

Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví (9.2.2017)

Seminář z cyklu Monumenta VIVA 2017.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu (30.11.2016)

Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu (30.11.2016)

B.I.D services s.r.o. se od r. 2003 věnuje pořádání odborných konferencí a seminářů. Dne 30. listopadu pořádá 1. ročník odborné konference Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 (30.11.-1.12.2016)

17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 (30.11.-1.12.2016)

Konference bude věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Seminář pro pracovníky v první linii: Komunikace s návštěvníky muzeí (28.11.2016)

Seminář pro pracovníky v první linii: Komunikace s návštěvníky muzeí (28.11.2016)

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pořádá v pondělí 28. listopadu seminář určený pracovníkům ostrahy a dozoru expozic a edukačním pracovníkům.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví (24.-25.11.2016)

Mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví (24.-25.11.2016)

Předmětem konference je prezentovat odborné i široké veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konference Muzeum a změna V

Konference Muzeum a změna V

Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty pátý ročník konference Muzeum a změna, která bude tentokrát věnována vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy (15.11. 2016)

Konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy (15.11. 2016)

V Domě kultury Kroměříž proběhne dne 15. listopadu konference na téma dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, kterou pořádá Klub UNESCO Kroměříž s neziskovou organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách (11.11. 2016)

Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách (11.11. 2016)

V Nové budově Národního muzea se uskuteční kolokvium Literární paměť ve středních Čechách, které bude přístupné také zájemcům z řad široké veřejnosti.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? (4.11.2016)

Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? (4.11.2016)

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás pro velký zájem připravil další seminář Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? s Bárou Buchtovou.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


RE:PUBLIKUM 2016: mezinárodní konference o práci s veřejností

RE:PUBLIKUM 2016: mezinárodní konference o práci s veřejností

Od 3. do 5. listopadu se v Praze uskuteční mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2016, která se bude zabývat vztahy mezi kulturními organizacemi a veřejností.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konferencia Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí? (25.-26.10.2016)

Konferencia Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí? (25.-26.10.2016)

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ve spolupráci se Sekciou kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR pořádají mezinárodní konferenci Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí?

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Muzejní spolky a kluby přátel galerií (20. 10.2016)

Muzejní spolky a kluby přátel galerií (20. 10.2016)

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze a Odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR srdečně zvou všechny odborné pracovníky muzeí na seminář "Muzejní spolky a kluby přátel galerií", který se uskuteční 20. 10. 2016 v konírně Nostického paláce (MK ČR), Maltézské náměstí 1, Praha 1.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016 (4.-5.10.2016)

KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016 (4.-5.10.2016)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o., ve spolupráci se spolkem
Genius Loci - Společnost pro studium života regionu, o.s.,pořádá setkání KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (29.–30.9. 2016)

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (29.–30.9. 2016)

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu pořádá mezinárodní konferenci: Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí). Konference představí celé spektrum projektů, iniciativ a přístupů a to jak z České republiky, tak inspirace ze zahraničí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZBIEROK A ZBERATEĽSTVA (27.9.2016)

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZBIEROK A ZBERATEĽSTVA (27.9.2016)

Slovenská pošta, a. s. a Poštové múzeum připravují vědeckou konferenci. Cílem konference je získat vědecky hodnotný materiál a rozšířit obzory v dané oblasti.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Mobilita sbírek VI.: Imunita proti zabavení (23. 9. 2016)

Mobilita sbírek VI.: Imunita proti zabavení (23. 9. 2016)

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze a Odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR srdečně zvou všechny odborné pracovníky muzeí na podzimní 6. mezinárodní seminář z cyklu Mobilita sbírek věnovaný problematice imunizace sbírkových předmětů půjčovaných na zahraniční výstavy, který se bude konat 23. 9. 2016 ve Veletržním paláci, Praha 7.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konference konzervátorů-restaurátorů (13.-15. 9. 2016)

Konference konzervátorů-restaurátorů (13.-15. 9. 2016)

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá další ročník konference, která se tentokrát uskuteční v prostorách brněnského Vysokého učení technického.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


40. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ (13.-15.9.2016)

40. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ (13.-15.9.2016)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Knihovnickou komisí při Asociaci muzeí a galerií České republiky, z.s., pořádá celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií. Odborný program semináře bude věnován novým katalogizačním pravidlům RDA a ochraně knihovních fondů v muzeích a galeriích.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Prosazování ochrany kulturních hodnot ve správních procesech

Prosazování ochrany kulturních hodnot ve správních procesech

Národní památkový ústav pořádá další odborně-metodický den v přednáškové budově vily Stiassni. Tématem bude prosazování ochrany kulturních hodnot ve správních procesech.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Seminář: Digitalizací k ochraně kulturního dědictví (12.7.2016)

Seminář: Digitalizací k ochraně kulturního dědictví (12.7.2016)

Seminář je součástí cyklu doprovodných aktivit mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie
a kulturní dědictví připravované pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum
a inovace a Daniela Hermana, ministra kultury ČR.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena