Vytisknout tuto stránku

Archiv konferencí a seminářů

SELECT c.*, DATE_FORMAT( c.Datum, '%e.%c.%Y' ) AS dt, TRIM( CONCAT( u.Name, ' ', u.LName ) ) AS auth, u.Email,IF(abs(floor((unix_timestamp(NOW()) - unix_timestamp(c.Datum)) / 86400)) > 365, 365, abs(floor((unix_timestamp(NOW()) - unix_timestamp(c.Datum)) / 86400))) diff FROM tabClanky AS c LEFT JOIN tieStrankyClanky AS sc ON sc.IDClanku = c.ID LEFT JOIN sysUsers AS u ON u.ID = c.Autor WHERE sc.IDStranky = 17 AND c.Zobrazit = 1 AND c.DatumDo != '0000-00-00 00:00:00' AND NOW() > c.DatumDo ORDER BY diff ASC, c.Datum DESC, c.ID DESC LIMIT 0, 20

Konference Muzeum a škola 2017 (20.3.-21.3. 2017)

Konference Muzeum a škola 2017 (20.3.-21.3. 2017)

Muzeum jihovýchodní Moravy připravuje v termínu od 20. do 21. března již osmý ročník mezinárodní konference Muzeum a škola, která bude probíhat v zlínských budovách 14 a 15 Baťova Institutu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Muzejně-výstavnické sympozium: Jak vystavit Venuši (16.3. 2017)

Muzejně-výstavnické sympozium: Jak vystavit Venuši (16.3. 2017)

Jaká jsou aktuální témata a možnosti prezentace archeologických sbírek? Jak pracovat s osvětlením prostorů a designem vitrín? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese celodenní muzejně-výstavnické sympozium věnované prezentaci nejstaršího umění, jehož královnou je Věstonická venuše.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Seminář Lidice jako místo paměti (10.3. 2017)

Seminář Lidice jako místo paměti (10.3. 2017)

V Památníku Lidice se uskuteční akreditovaný seminář pro pedagogy, který bude probíhat 10.3. od 9:00 do 16:00. Seminář je zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědných předmětů. Seminář reflektuje "druhý" poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních reprezentací Lidic a kontextů, ve kterých se toto místo paměti objevuje.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


NIPOS - Seminář k autorskému právu (9.3.2017)

NIPOS - Seminář k autorskému právu (9.3.2017)

Autorské právo v praxi kultury – základy autorského práva, vládní novela autorského zákona a připravované změny autorského práva v EU

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Školení: Jak citovat? /9.3.2017)

Školení: Jak citovat? /9.3.2017)

Moravská zemská knihovna v Brně organizuje školení na téma Jak citovat?, kde se kromě citačních metod seznámíte i s obecnými pravidly pro tvorbu citací dle normy ČSN ISO 690.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Přednáška v rámci cyklu Monumenta VIVA - Veřejné zakázky, výběrová řízení (1.3.2017)

Přednáška v rámci cyklu Monumenta VIVA - Veřejné zakázky, výběrová řízení (1.3.2017)

Problematika veřejných zakázek, zadávací řízení, jednotlivé kroky zadávacích řízení, právní úpravy veřejných zakázek, zadavatel, vymezení, kvalifikace, informováni, přezkumná řízení, náležitosti nabídky dodavatele. Přednáší Doc. JUDr. Radek Jurčík.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Odborná konference Tajemství znakového jazyka - Význam znakového jazyka ve vývoji, výchově a vzdělávání

Odborná konference Tajemství znakového jazyka - Význam znakového jazyka ve vývoji, výchově a vzdělávání

Obecně prospěšná společnost Tichý svět pořádá odbornou konferenci Tajemství znakového jazyka - Význam znakového jazyka ve vývoji, výchově a vzdělávání. Akce se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka 21. února od 9.30 do 14.00 hodin v prostorách historického sálu Novoměstské radnice na Karlově náměstí 1 v Praze 2 (vchod z Vodičkovy ulice).

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví (9.2.2017)

Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví (9.2.2017)

Seminář z cyklu Monumenta VIVA 2017.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu (30.11.2016)

Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu (30.11.2016)

B.I.D services s.r.o. se od r. 2003 věnuje pořádání odborných konferencí a seminářů. Dne 30. listopadu pořádá 1. ročník odborné konference Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 (30.11.-1.12.2016)

17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 (30.11.-1.12.2016)

Konference bude věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Seminář pro pracovníky v první linii: Komunikace s návštěvníky muzeí (28.11.2016)

Seminář pro pracovníky v první linii: Komunikace s návštěvníky muzeí (28.11.2016)

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pořádá v pondělí 28. listopadu seminář určený pracovníkům ostrahy a dozoru expozic a edukačním pracovníkům.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví (24.-25.11.2016)

Mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví (24.-25.11.2016)

Předmětem konference je prezentovat odborné i široké veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konference Muzeum a změna V

Konference Muzeum a změna V

Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty pátý ročník konference Muzeum a změna, která bude tentokrát věnována vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy (15.11. 2016)

Konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy (15.11. 2016)

V Domě kultury Kroměříž proběhne dne 15. listopadu konference na téma dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, kterou pořádá Klub UNESCO Kroměříž s neziskovou organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách (11.11. 2016)

Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách (11.11. 2016)

V Nové budově Národního muzea se uskuteční kolokvium Literární paměť ve středních Čechách, které bude přístupné také zájemcům z řad široké veřejnosti.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? (4.11.2016)

Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? (4.11.2016)

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás pro velký zájem připravil další seminář Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku? s Bárou Buchtovou.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


RE:PUBLIKUM 2016: mezinárodní konference o práci s veřejností

RE:PUBLIKUM 2016: mezinárodní konference o práci s veřejností

Od 3. do 5. listopadu se v Praze uskuteční mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2016, která se bude zabývat vztahy mezi kulturními organizacemi a veřejností.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Konferencia Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí? (25.-26.10.2016)

Konferencia Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí? (25.-26.10.2016)

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ve spolupráci se Sekciou kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR pořádají mezinárodní konferenci Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí?

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


Muzejní spolky a kluby přátel galerií (20. 10.2016)

Muzejní spolky a kluby přátel galerií (20. 10.2016)

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze a Odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR srdečně zvou všechny odborné pracovníky muzeí na seminář "Muzejní spolky a kluby přátel galerií", který se uskuteční 20. 10. 2016 v konírně Nostického paláce (MK ČR), Maltézské náměstí 1, Praha 1.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře


KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016 (4.-5.10.2016)

KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016 (4.-5.10.2016)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o., ve spolupráci se spolkem
Genius Loci - Společnost pro studium života regionu, o.s.,pořádá setkání KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Konference a semináře
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena