Vytisknout tuto stránku

Sborníky a časopisy

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Muzeum, časopis vydávaný Národním muzeem, je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Kultura, umění a výchova

Kultura, umění a výchova

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Vznikl v roce 2013 a jeho garantem je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Museologica Brunensia

Vědecký recenzovaný muzeologický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou v Brně. Časopis publikuje původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky

Dvouměsíčník Asociace muzeí a galerií ČR informující o dění v oboru

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Múzeum

Metodický, studijní a informační recenzovaný časopis pro zaměstnance muzeí a galerií, který vydává Slovenské národní muzeum od roku 1953 (v letech 1978 – 1988 Ústav slovenských muzeí a galerií /ÚSMaG/)

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Muzeológia a kultúrne dedičstvo / Museology and Cultural Heritage

Nově založený vědecký časopis vydávaný od roku 2013 odborem Muzeologie a kulturního dědictví Katedry etnologie a kulturní antropologie Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Curator: The Museum Journal

Britské periodikum z oblasti muzeologie, které se zaměřuje na současná a urgentní témata v oboru, vychází 4x ročně od roku 1958. Obsahy čísel a abstrakty všech článků od roku 2009 - včetně - jsou volně přístupné online. Pro celé články je třeba mít předplaceno skrze Wiley Online Library.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museums Journal

Časopis britské "Museum Association" - nejstarší muzejní asociace na světě

"Museums Journal" je jedním z nejuznávanějších periodik v oboru muzejnictví. Měsíčník britské MA vychází od roku 1901. V současné době je k tištěné verzi periodika přidán i blog muzejních pracovníků, online recenze výstav a jiné zajímavé články z oboru dostupné online i bez placené registrace.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museum Practice

"Museum Practice", britský magazín z oblasti muzejní praxe, vychází momentálně už jen online. Každý měsíc je diskutován jiný aspekt muzejní praxe, z hlediska odborného i laicky profesního. Muzejní zaměstnanci mají totiž možnost do diskuze přispívat svými články a příklady z každodenní praxe. Hlavní snahou periodika je šířit informace mezi institucemi a předávat si tak navzájem cenné zkušenosti z oboru.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museum Management and Curatorship

Periodikum "Museum Management and Curatorship" vychází ve Velké Británii od roku 1990. Snahou tohoto časopisu, který vychází pětkrát ročně, je publikovat rovnoměrně články z muzejní teorie i praxe.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Museums & Social Issues: A Journal of Reflective Discourse

"Museums & Social Issues", odborně cenzurované periodikum vycházející v Kalifornii od roku 2006, se zaměřuje na globálnější společenská témata a jejich dopad na muzea. Každé číslo tohoto půlročníku diskutuje jiné aspekty prolínání lidské společnosti a muzeí. Články mohou být jak teoretické a filozofické, tak i prakticky zaměřené pocházející přímo z muzeí a jejich každodenní praxe.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museum and Society

„Museum and Society“ byl založen v březnu 2003 jako nezávislý časopis, který spojuje nové články akademiků a odborníků, kteří působí v muzejní sféře.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Journal of Museum Education

"Journal of Museum Education", vydávaný 3x ročně americkým nakladatelstvím Left Coast Press, je přístupný online od ročníku 2006. Některé články jsou zpřístupněny k volnému stahování i bez registrace.
Periodikum se zaměřuje na téma vzdělání v muzeu. Každé číslo diskutuje jiné aspekty vzdělávání z různých úhlů pohledu - články mohou být od muzejních zaměstnanců, lektorů, vědeckých pracovníků či učitelů.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museum Aktuell

Německý muzeologický časopis vycházející od roku 2005

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Pamiatky a múzeá

Revue pro kulturní dědictví

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Zprávy památkové péče

Časopis státní památkové péče

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


ICOM News

Třikrát ročně vydává ICOM odborný časopis pro své členy. Jednotlivá vydání jsou dostupná v elektronické verzi.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: Sborníky a časopisy


Museum History Journal

"Museum History Journal" vychází od roku 2008 dvakrát ročně v americkém nakladatelství Left Coast Press.
Periodikum se zaměřuje na historii muzeí v širším smyslu. Do diskuze jsou tudíž zahrnuty nejen klasická muzea, ale i instituce typu zoo, vodní svět, botanická zahrada a jiné. Pár nejnovějších čísel obsahuje článek volně přístupný ke stažení.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museological Review

"Museological Review" je odborně cenzurovaný časopis (lektory), který vydávají PhD studenti oboru Muzeologie na britské univerzitě v Leicesteru. Čísla od roku 1994 jsou volně přístupná online.

více

Sekce: Sborníky a časopisy


Museum Education Monitor

Elektronický newsletter zaměřený na nejrůznější aspekty muzejní pedagogiky, vycházející 12x ročně a doručovaný elektronickou poštou ve formátu .pdf (Adobe Acrobat Reader).

více

Sekce: Sborníky a časopisy
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena