Vytisknout tuto stránku

MUZEO EDU - Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií

MUZEO EDU - Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií

Nový portál MUZEO EDU poskytuje nabídku aktuálních programů muzeí a galerií v ČR školám, pedagogům, studentům a dalším zúčastněným s možností jednoduchého výběru dle několika kritérií. Učitelům předškolního, základního a středního vzdělávání slouží web k rychlé a přehledné orientaci v edukační nabídce muzeí a galerií.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Kalendárium kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR 2016

Kalendárium kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR 2016

Zajímá Vás, jaké akce chystají na rok 2016 státní muzea a galerie zřizované MK ČR? Vyhledejte si je v Kalendáriu kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Do muzea!  - nový informační portál

Do muzea! - nový informační portál

Portál Do muzea! vznikl ve spolupráci Národního muzea a Asociace muzeí a galerií ČR. Nabízí kompletní přehled všech muzeí, galerií a památníků na území České republiky. Jeho cílem je zprostředkovat české veřejnosti informace o nabídce a úrovni služeb muzejních institucí a fungovat jako rozcestník i informační kanál o jejich bohaté nabídce ve všech koutech České republiky.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Archiweb: výstavnictví a architektura soudobých světových muzeí a galerií

Archiweb: výstavnictví a architektura soudobých světových muzeí a galerií

Informace o výstavnictví a nových budovách muzeí, galerií, knihoven a kulturních center po celém světě naleznete na stránkách Archiwebu.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Culturenet.cz - Institut umění (Divadelní ústav)

Culturenet.cz - Institut umění (Divadelní ústav)

Portál Culturenet.cz obsahuje informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních příležitostech, stážích, publikacích, studiích a dalších možnostech v oblasti kultury.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Virtuální studovna - historie divadla z pohodlí domova

Virtuální studovna - historie divadla z pohodlí domova

Virtuální studovna (ViS) představuje dlouhodobý projekt realizovaný společně všemi odděleními Divadelního ústavu. Projekt je zaměřený na elektronické zpracování fondů a umožnění on-line přístupu jak k informacím v databázích, tak k digitalizovaným materiálům.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze je určena k shromažďování výsledků analytických metod aplikovaných u archeologických nálezů a sbírkových předmětů.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Moderní dějiny

Moderní dějiny

Vzdělávací portál pro učitele, žáky a studenty

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Památky nás baví

Památky nás baví

Informační portál Národního památkového ústavu věnovaný edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Oživlý svět technických památek

Oživlý svět technických památek

Navštívíme-li hrad, zámek či stojíme-li u kostela, je každému hned jasné, že máme co do činění s památkami, s jedinečným kulturním dědictvím, s otiskem naší hrdé národní historie. Napadne nás však podobná myšlenka, díváme-li se na starou tovární halu, komín, cihelnu, vyschlý náhon bývalého mlýna či betonovou vojenskou pevnost?

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Uměleckohistorická společnost v Českých zemích - UHS

Uměleckohistorická společnost v Českých zemích - UHS

Uměleckohistorická společnost (UHS) vznikla v roce 1990 jako profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Cílem UHS je usilovat o rozvoj dějin umění a o jejich nejširší uplatnění, a to zejména v oblasti vědeckého výzkumu, péče o památky, školské výuky, umělecké kritiky a galerijní a muzejní práce.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Ministerstvo kultury České Republiky

Ministerstvo kultury České Republiky

Informace z oblasti kultury zahrnující legislativu, granty i Evropskou kulturní politiku

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Asociace muzeí a galerií České republiky

Asociace muzeí a galerií České republiky

Web nevládního neziskového sdružení - svazu muzejních institucí a osob činných v oboru. Přináší informace o aktuálním dění v oboru, nabídku pracovních příležitostí, adresář muzeí a galerií v ČR, základní legislativní ustanovení a metodické pokyny pro oblast muzeí.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky, je moderní informační a vědecká instituce.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


ProCulture

ProCulture

Výzkumné, informační a vzdělávací centrum

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Portál Evropské Unie

Portál Evropské Unie

Informace o Evropské Unii v českém jazyce

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály


Eruditio Publica

Eruditio Publica

Eruditio Publica o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v červenci roku 2011 z iniciativy jejích zakladatelek.
Vykonává vzdělávací, metodickou, výzkumnou a konzultační činnost v oblasti celoživotního vzdělávání. V rámci této činnosti provádí výzkum v oblasti vzdělávání, zpracovává nová témata a tematické oblasti, vytváří inovativní metodiku, včetně podpory využívání moderních technologií v procesu učení.

více

Autor: emuzeum   |   Sekce: České webové portály
Výchozí velikost písma Zvětšení písma o jeden stupeň Zvětšení písma o dva stupeně

Tvorba www stránek: www.netservis.cz Zpět na úvodní stránku Vytisknout tuto stránku Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2007, všechna práva vyhrazena